Uitvoering: 2014-2016
Opdracht: Optimalisatie energiecentrale

Wandsworth Riverside Quarter is een woningbouw ontwikkeling in het centrum van Londen welke is ontwikkeld van 2008 tot en met 2020. Gesitueerd aan de rivier de Thames en Wandle is het project gesitueerd op een A-locatie. De high-end ontwikkeling bestaat uit 5 appartement gebouwen. In totaal zijn er ongeveer 600 appartementen gerealiseerd welke duurzaam worden verwarmd en gekoeld door een bodemenergiesysteem met warmtepompen.

Configuratie energiecentrale:

  • WKO van 160 m³/h bestaande uit 4 bronparen (8 bronnen);
  • 3 stuks warmtepompen (Daikin) 600 kWth per stuk;
  • 1 stuks koelmachine (Carrier) 450 kWth;
  • 3 IFTech skids large (970 kWth cooling en 600 kWth heating per stuk);
  • 2 gasgestookte piekketels 2MW per stuk.

Na oplevering van de energiecentrale zijn gefaseerd de gebouwen aangesloten op het collectieve koel- en warmtenet. Bij ingebruikname van ieder gebouw is veel afstemming gewenst voor de ingebruikname. Samen met IFTech hebben we SSE, de energie exploitante, ondersteund bij het in gebruik nemen van de verschillende gebouwen. In iedere fase is de warmte / koude opwekking en de distributie geoptimaliseerd zodat opwekking en afgifte goed en efficiënt functioneert. Daarnaast hebben we SSE geadviseerd bij het verder optimaliseren van de verschillende systemen zodat een hoge energie-efficiëntie kan worden behaald.

 

 

> Bekijk alle projecten van Duurzaam Actief