Oplevering: 2017
Opdracht: Ontwerp energiecircuit

 
Het Waerdse Energie Circuit verbindt bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO₂ uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners met als doel het benutten van restenergie, het verwezenlijken van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector. Na het realiseren van de eerste fase kan er 70.000 GJ aan restenergie worden herbenut. Ter vergelijking, dit is het warmteverbruik van 2.500 woningen. De CO2 besparing is dan 4.000 ton per jaar.

Werkzaamheden

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Ontwerp energiecircuit

 

 
> Bekijk alle projecten van Duurzaam Actief