Oplevering: 2017
Opdracht: Ontwerp energiecircuit

Het Waerdse Energie Circuit verbindt bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO₂ uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners met als doel het benutten van restenergie, het verwezenlijken van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector. Na het realiseren van de eerste fase kan er 70.000 GJ aan restenergie worden benut. Ter vergelijking, dit is het warmteverbruik van 2.500 woningen.

We hebben technische ondersteuning geboden bij de realisatie van fase 1 van het energie circuit. Hierbij wordt warmte van azijnfabriek De Burgh opgeslagen in een WKO ringnet (het energiecircuit). Deze warmte wordt in latere fasen geleverd aan naast gelegen bedrijven op het industrieterrein en mogelijk nog eens 2.000 woningen. Tevens wordt er een afvaltcollector geplaatst voor het winnen van koude in de winter.

Werkzaamheden

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen principe schema energiecircuit;
  • Dinamische drukberekeningen;
  • Afstemming booraannemer;
  • Ondersteuning bij aanbesteding;
  • Directievoering en ondersteuning bij inbedrijfstelling.

> Bekijk alle projecten van Duurzaam Actief