Uitvoering: 2020 - 2023
Opdracht: Verduurzamingsplan

Sint-Jacobuskerk

De Sint-Jacobuskerk staat sinds 1934 aan de Oude Markt in Enschede. Meerdere keren per week worden er diensten gehouden in dit prachtige kerkgebouw. Tijdens de koudere dagen in het jaar moet het gebouw hiervoor verwarmd worden. Verwarming gebeurde aan de hand van een gasgestookte luchtverwarmer.

De verwarmingsinstallatie was aan het eind van zijn technische levensduur gekomen en was aan vervanging toe. Het kerkbestuur wil deze daarom graag vervangen voor een energiezuinige en duurzame installatie en vroeg advies aan Duurzaam Actief.

 

Duurzaam Actief ondersteunt Sint-Jacobuskerk bij verduurzaming

Werkzaamheden

Om een goed advies te kunnen geven heeft Duurzaam Actief de huidige situatie en de vervangende mogelijkheden onderzocht. Wij bespreken dan alle wensen met de klant en bezoeken de locatie om de huidige situatie in kaart te brengen. Vervolgens gaan wij de mogelijkheden en de kosten hiervan onderzoeken. Zodat wij een volledig adviesrapport op kunnen stellen.

Voor het kerkbestuur hebben we meerdere opties uitgewerkt waarmee de kerk duurzamer verwarmd kan worden. Hierbij zijn uiteraard ook de investeringskosten en energiebesparingen inzichtelijk gemaakt.

Volledig gasloos verwarmen met behulp van een grote warmtepomp bleek (nog) niet mogelijk. De bestaande energiebronnen zijn hiervoor niet toereikend. Daarom is er door het kerkbestuur nu gekozen voor andere cv-installaties en een aangepast luchtverwarmingssysteem. Deze installatie kan de kerk met een lagere temperatuur volledig verwarmen. Bij de luchtverwarming wordt er nu ook gebruik gemaakt van buitenlucht. Hierdoor beperk je de risico’s op het verspreiden van virussen zoals corona. Duurzamer en gezonder verwarmen is op deze manier gerealiseerd. Bijkomend voordeel is een mooie besparing op de energiekosten.

De nieuwe installatie is daarbij zo ingericht dat wanneer er lokale energiebronnen beschikbaar komen, zoals stadsverwarming, de luchtverwarming hierop aangesloten kan worden. Waardoor gasloos verwarmen in de toekomst wel mogelijk wordt.