Uitvoering: 2018 - heden
Opdracht: Verduurzaming vastgoed

Hoofdkantoor Shell

Shell wil als energiebedrijf een belangrijke rol spelen bij het werken aan een schonere toekomst. Er wordt volop geïnnoveerd en geïnvesteerd in manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Zo is Shell bijvoorbeeld begonnen met een ingrijpend verduurzamingsproject van het (oude) hoofdkantoor, de Shell campus in Den Haag. Waar Duurzaam Actief in opdracht van IF Technology aan deel mag nemen. 

De Shell campus bestaat uit vier hoofdgebouwen C5, C16, C23 en C30. Het totale vloeroppervlak bestaat uit 115.000 m², waarvan ongeveer 72.000 m² vrij verhuurbaar oppervlak (VVO) is. Het gehele verduurzamingsproject is opgedeeld in meerdere fases en loopt tot medio 2030. Het project wordt uitgevoerd samen met huisarchitect ABT uit Velp en in opdracht van Shell Real Estate. 

Duurzaam Actief werkzaam bij verduurzaming Shell International

Werkzaamheden

NESIP Team

Duurzaam Actief maakt voor het verduurzamingsproject deel uit van het zogeheten NESIP team. NESIP staat voor New Energy Site Infrastructure plan. Samen met andere adviseurs en afgevaardigden van Shell Real Estate werkt Duurzaam Actief aan het verduurzamingsplan voor het gehele kantorencomplex. Duurzaam Actief is hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp van de koude- en warmtevoorziening en de distributie naar de gebouwen. 

Binnen het projectteam wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe de campus volledig energieneutraal kan worden. En wordt uiteraard bekeken wat de mogelijkheden zijn bij de verduurzaming van de panden. Dit is een enorme technische- en logistieke uitdaging omdat de primaire bedrijfsprocessen niet verstoord mogen worden. Het doel is om de campus van Shell in 2030 volledig energieneutraal te laten zijn. 

Duurzaam Actief zorgt binnen het bouwteam voor het ontwerp van de energiecentrales, de hydraulische koppeling tussen de gebouwen en het thermodynamische ontwerp. Daarnaast stellen we de functionele- en regeltechnische omschrijving op. Zo komt er een betrouwbaar en goed functionerende warmte- en koudevoorziening op de campus. Tijdens de realisatie en inbedrijfstelling controleren we de functionaliteit. Na oplevering monitoren we of de verwachte energieprestaties worden behaald en indien nodig sturen we bij.