Uitvoering: 2019-2020
Opdracht: Verduurzaming vastgoed

Green Development B.V. herontwikkelt winkelcentrum Marktpassage te Vught. Een bestaand winkelcentrum, met voornamelijk retail, wordt volledig herzien. Eerst worden de huidige retailers verplaatst naar een tijdelijke huisvesting, daarna wordt het bestaande winkelcentrum gesloopt. Na de sloop wordt herbouwd, waarbij gestapeld de functies parkeren, retail en wonen worden voorzien. In totaal gaat het om vijftien winkelunits met een totaal oppervlak van 5000 m².

Met de nieuwbouw wordt voorzien in een volledig nieuwe energievoorziening. Een voorziening waarbij gebruik van aardgas niet is gewenst vanuit de ambities en niet meer is toegestaan vanuit de wetgeving. In opdracht van Green Development B.V. ontwikkelden we het ontwerp van een collectieve duurzame gasloze energievoorziening voor de levering van warmte, koude en en warm tapwater. We maken gebruik van een collectieve energiecentrale welke gebruik maakt van warmtepompen en een WKO.

Verrichte werkzaamheden:

  1. Energievraag in beeld brengen;
  2. Geohydrologisch ontwerp WKO;
  3. Energiecentrale concept uitwerken (Base of Design);
  4. Aanvragen vergunning waterwet;
  5. Gemeentelijke vergunningen bronnen kabels en leidingen op gemeentegrond;
  6. Contracteren Energy Service Company of wel ESCo (leverancier van warmte en koude).