Wat zijn zonnepanelen?

Wanneer we het over zonnepanelen hebben, praten we eigenlijk over PV-panelen. ‘PV’ is hierin een afkorting voor ‘photovoltaic’, of in het Nederlands ‘fotovoltaïsch’ en letterlijk vertaald ‘licht absorberend’. Dit is ook wat een zonnepaneel doet. Het absorbeert zonlicht, wat bestaat uit fotonen, en zet dit om in gelijkstroom. Hierin verschilt een zonnepaneel dus met een zonnecollector. Een zonnecollector, vangt namelijk de zonnewarmte op en geeft dit af aan een stromend medium, in de meeste gevallen is dit water.

Over het algemeen vindt je zonnepanelen op daken van huizen, hier worden ze door particulieren gebruikt om groene stroom op te wekken voor de eigen woning. Ze liggen vaak op het dak, omdat dit de plek is waar het meest directe zonlicht op valt. Je vindt PV-panelen ook in zonneparken, waar ze gebruikt worden om op grote schaal stroom op te wekken. Deze manier van stroomopwekking wordt gezien als een schone manier om te voorzien in de elektriciteitsbehoeften en wordt gestimuleerd door de overheid.

Hoe werken pv-panelen?

De zon stuurt een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde. Deze energie bestaat uit minuscule deeltjes genaamd fotonen. PV-panelen vangen deze deeltjes op, de zonnecellen in het zonnepaneel zetten deze energie om in losse elektronen. In een zonnepaneel raken de elektronen los van de atomen, wat een zogenaamd elektrisch potentieel veroorzaakt. Hierdoor wordt gelijkstroom opgewekt. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig, dus ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. Samengevat: PV-panelen vangen zonlicht op en zetten dit om in gelijkstroom.

Maar dan zijn we er nog niet, want de opgewekte gelijkstroom is niet geschikt om in een gebouw te gebruiken. Hierdoor zijn zonnepanelen alléén niet genoeg zijn om een gebouw van stroom te voorzien. Om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom, wordt een omvormer aangesloten op de zonnepanelen. Dit apparaat zet de gelijkstroom om in wisselstroom en stuurt het naar de meterkast. Wanneer een zonnepaneel meer stroom opwekt dan men verbruikt, wordt de overtollige stroom teruggestuurd naar het openbare elektriciteitsnetwerk. Het totale systeem wat nodig is om zonne-energie om te zetten in wisselstroom, noemen we het zonne-energiesysteem.

Combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp

Door een warmtepomp te combineren met het gebruik van zonnepanelen, wordt een stap gezet in de richting van een fossielvrij leven. Het gas verbruik wordt sterk verminderd, of zelfs helemaal gestopt, omdat een warmtepomp op elektriciteit werkt. Hierdoor neemt het stroomverbruik wel toe, maar dit kan weer gecompenseerd worden door het gebruik van zonnepanelen.

Wat is een warmtepomp?

Warmtepompen worden veel besproken en beschreven als alternatief voor het verwarmen zonder gas, maar wat is een warmtepomp? Een warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht, ventilatielucht, bodem (grondwater/aard) of andere warmtebron en zet deze energie met een hoog rendement om in warmte voor de verwarming van uw gebouw en/of uw tapwater.

Hoe werkt een warmtepomp

Een warmtepomp werkt in principe hetzelfde als een koelkast, maar dan andersom. Waar een koelkast de warmte uit de te koelen producten onttrekt en deze warmte afgeeft aan de omgeving, doet een warmtepomp het omgekeerde. Warmte wordt onttrokken aan de bron en vervolgens afgegeven aan het verwarmingssysteem van het gebouw. Omdat deze techniek precies hetzelfde is, hebben de meeste warmtepompen een regeling waarbij het mogelijk is om de pomp ook te gebruiken voor de koeling van uw gebouw. Warmtepompen zijn te verdelen in drie soorten namelijk: volledig elektrisch, hybride en ventilatie warmtepompen.

Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

Zonnepanelen 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl