Wat zijn zonnecollectoren

Zonnecollectoren zetten zonnestraling om in energie voor de verwarming. Zonnecollectoren zijn dus niet hetzelfde als zonnepanelen. Met zonnepanelen wordt zonnestraling namelijk omgezet in elektrische energie. Zonnecollectoren zijn onderdeel van een zonneboiler, die de warmte van de zon, omzet in warm water.

Hoe werken zonnecollectoren

Een zonnecollector vangt de warmte vanuit zonnestraling op. Om dit te doen, wordt een zonnecollector meestal op het dak van een gebouw geplaatst, of op een andere plek waar veel zonnestraling opgevangen kan worden. Een zonnecollector is daarom ook het meest zichtbare onderdeel van de installatie.

Leiding-circuit en pomp

Door de zonnecollector lopen leidingen met een vloeistof, waaraan de opgevangen warmte af wordt gegeven. Tussen de zonnecollector en een opslagvat met tapwater, de zonneboiler, lopen een aanvoer- en afvoerleiding. Doormiddel van een pomp wordt het water tussen de collector en het opslagvat gecirculeerd.

Opslagvat

De zonneboiler staat in het gebouw, waar een warmtewisselaar het uiteindelijke tapwater wat in het opslagvat zit verwarmd. Dit gebeurt met de opgevangen warmte van de zonnecollector, maar het vat is ook aangesloten op een CV-ketel of andere warmtebron, zodat het water ook bij weinig zonnewarmte ‘na-verwarmd’ kan worden. Het niet gebruikte warme water gaat niet verloren, maar wordt opgeslagen zodat dit ook na-verwarmd kan worden wanneer het weer nodig is.

Aandachtspunt

In tegenstelling tot energie uit zonnepanelen, kan verwarmd water niet terug geleverd worden aan het energienetwerk. Hierdoor kan enkel geld bespaard worden, en niet verdiend worden doormiddel van het doorverkopen van warm water. Voordeel is wel dat een zonnecollector weinig onderhoud nodig heeft, in de meeste gevallen slechts één keer per vijf jaar.

Warmtepomp in combinatie met zonnecollectoren

Om een gehele woning te verwarmen met hernieuwbare energie, kunnen verschillende energiebronnen worden gecombineerd. Zo kan een warmtepomp gecombineerd worden met zonnecollectoren. Met de warmtepomp kan warmte direct gewonnen worden vanaf de bron en doormiddel van slimme technieken gebruikt worden om gebouwen mee te verwarmen.

Belangrijke aanvulling “het buffervat”

Voor de combinatie van een warmteboiler met een zonnecollector is er een buffervat nodig. Ondanks dat de termen ‘boiler’ en ‘buffervat’ door elkaar gebruikt worden, betekenen ze toch iets anders. Een buffervat kan namelijk ook gebruikt worden voor het verwarmen van CV-water. Een buffervat is een geïsoleerd vat waarin een bepaalde hoeveelheid water op een constante temperatuur gehouden wordt en kan voorzien worden van meerdere verwarmingsspiralen, zodat het water door verschillende energiebronnen opgewarmd kan worden. Zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren, zonnepanelen en de warmtepomp. Ook bevinden zich in het buffervat verschillende temperatuurzones. Door gebruik te maken van een buffer kan de piekvraag opgevangen worden en zodoende een kleiner systeem gedimensioneerd worden.

Soorten zonnecollectoren:

Vlakkeplaat collectoren

Vlakkeplaat Collectoren

Een vlakkeplaat collector is een platte metalen plaat die voorzien is van een speciale donkergekleurde laag. Deze donkergekleurde laag absorbeert de zonnestraling en de warmte van de zon. De warmte wordt afgegeven aan de vloeistof die in de buizen aanwezig is. Deze vloeistof wordt rondgepompt van de collector naar het voorraadvat, en geeft de warmte af aan het leidingwater dat daarin aanwezig is. Op deze manier wordt het water opgewarmd.

Vacuümbuis collectoren

Vacuumbuis collectoren

De vacuümbuis collector is een systeem van geëvacueerde glazen buizen, met hierin een andere buis gemonteerd. Deze binnenste buis is voorzien van een licht absorberende laag, die de zonnestraling en de zonnewarmte absorbeert. De werking van het systeem is te vergelijken met de werking van een thermosfles. De opgevangen warmte wordt afgegeven aan een zogeheten ‘heatpipe’, die de warmte doorgeeft aan een speciale antivries vloeistof.

 

Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

Zonnecollectoren 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl