Een WKO (Warmte- koude opslagsysteem) is een bodemenergiesysteem dat veelvuldig is toegepast voor betrouwbare, duurzame warmte- en koudevoorziening.

Aan de basis van elk Warmte- en Koude Opslag (WKO)-systeem liggen één of meerdere warme en koude bronnen.Om deze bronnen te realiseren, worden boringen uitgevoerd tot in de juiste watervoerende bodemlaag. Een ondergronds leidingstelsel verbindt de bronnen met elkaar. Zo kan het grondwater van de ene bron eenvoudig naar de andere bron worden gepompt. Deze energie uit grondwater wordt in de vorm van warmte of koude afgegeven aan het gebouwcircuit. De natuurlijke grondwatertemperatuur bedraagt ongeveer 12°C. Echter zullen door gebruik van het systeem een warme en koude bron ontstaan die enkele graden warmer of kouder zijn dan de grondwatertemperatuur.

In de zomersituatie wordt er water uit de koude bron onttrokken, met een temperatuur tussen de 10 en 12°C. Met dit water wordt het gebouwcircuit afgekoeld. Het warme water uit de warmtewisselaar wordt opgeslagen in de warme bron, op een temperatuur van 16 tot 20°C, voor gebruik tijdens de opvolgende winter.

WKO (Warmte- koude opslagsysteem) Koudevraag

WKO in zomersituatie

In de winter werkt de WKO omgekeerd. Het opgeslagen warme water van de afgelopen zomer wordt met een temperatuur tussen de 15 en 18°C uit de bron onttrokken, door de warmtewisselaar geleid en afgekoeld. Het koude water wordt met een temperatuur tussen de 8 en 10°C opgeslagen in de koude bron, voor gebruik tijdens de volgende zomer. Een temperatuur van 15 tot 18°C is niet voldoende om een gebouw direct te verwarmen. Daarom zal een warmtepomp worden ingezet om de temperatuur te verhogen naar de gewenste verwarmingstemperatuur.

WKO (Warmte- koude opslagsysteem) Warmtevraag

WKO in wintersituatie

 

> Bekijk alle kennisbank artikelen