Wat is een water-water warmtepomp?

Een water-water warmtepomp is een warmtepompsysteem waarbij water gebruikt wordt als warmte of koude bron.

Hoe werkt een water-water warmtepomp?

Bij een water-water warmtepomp is er sprake van zowel een aanvoer- als retourleiding. Vanaf de aanvoerleiding wordt het water vanaf de bron naar de verdamperzijde van de warmtepomp verpompt, hier wordt de energie uit het aangevoerde water overgedragen op het koudemiddelcircuit van de warmtepomp. Vervolgens wordt het water waarvan de energie is overgedragen op de condensorzijde teruggevoerd naar de bron middels de retourleiding. Aan de condensorzijde van de warmtepomp wordt de geproduceerde warmte vervolgens overgedragen op het distributiesysteem van het betreffende gebouw.

Mogelijkheden bron

Er zijn verschillende mogelijkheden voor bronnen die gebruikt kunnen worden bij een water-water warmtepomp. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Warmte- koude opslagsysteem (WKO)
  • Verticaal gesloten bron (water/glycol mengsel in gesloten bron)
  • Horizontaal gesloten bron (water/glycol mengsel in gesloten bron)
  • Thermische energie uit oppervlakte water (TEO)
  • Thermische energie uit drinkwater (TED)
  • Thermische energie uit afvalwater (TEA)
  • Zonnecollectoren (PVT)
  • Buitenmuur gevel
  • Stadsverwarming
Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

Water-water warmtepomp 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl