Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor verwarming en koeling en warm tapwater. Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de lucht, bodem of grondwater. Deze warmte wordt door middel van een proces met een koudemiddel (vergelijkbaar met de koudemiddelen zoals de airco’s in auto’s of koelkasten), door de warmtepomp naar een hogere temperatuur gebracht en wordt vervolgens gebruikt als ruimteverwarming en verwarmt eventueel het tapwater.

Een warmtepomp in basis bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

  • Verdamper
  • Compressor
  • Condensor
  • Expansieventiel

De werking van een warmtepomp is als volgt:

In de verdamper (1) wordt warmte aan een bron onttrokken en wordt het koudemiddel verdampt. Vervolgens wordt de damp in de compressor (2) verder in druk verhoogt alvorens het koudemiddel in de condensor (3) de warmte afgeeft aan het distributiesysteem van het gebouw. Het gecondenseerde koudemiddel wordt door middel van het expansieventiel (4) verder in druk verlaagt waarna de cyclus opnieuw begint.

Schematische weergave warmtepomp

Schematische weergave warmtepomp

 

> Bekijk alle kennisbank artikelen