Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp maakt gebruik van energie uit de directe omgeving, zo wordt energie uit bijvoorbeeld de bodem, het grondwater of de buitenlucht onttrokken om vervolgens over te dragen op het koudemiddelcircuit van de warmtepomp, de overdracht van energie vindt plaats aan de verdamperzijde van de warmtepomp. In de compressor (aanwezig in de warmtepomp) wordt door middel van toevoer van elektrische energie het gas afkomstig uit de verdamper aangezogen en in druk en temperatuur verhoogd. In de condensor wordt het gas vervolgens gecondenseerd waardoor de aanwezig energie kan worden overgedragen op het distributiesysteem van het gebouw. Na de condensorzijde wordt in het expansieventiel de druk verlaagd waardoor een vloeistof zonder gas de intrede van de verdamper instroomt.

Soorten warmtepompen

Er zijn diverse soorten warmtepompen met elk verschillende bronnen waaruit warmte kan worden onttrokken.

  • Lucht
  • Water
  • Bodem

De verschillende warmtepompen op een rij:

  • De lucht-water warmtepomp onttrekt energie uit de omgevingslucht, de onttrokken energie wordt overgedragen op het koudemiddelcircuit van de warmtepomp. In het gebouw wordt de geproduceerde warmte overgedragen op het distributiesysteem.
  • De lucht-lucht warmtepomp onttrekt energie uit de omgevingslucht, de onttrokken energie wordt overgedragen op het koudemiddelcircuit van de warmtepomp. In het gebouw wordt de geproduceerde warmte direct overgedragen op de binnenlucht.
  • Een water-water warmtepomp onttrekt energie uit een bron (diverse bronnen zijn mogelijk), de onttrokken energie wordt overgedragen op het koudemiddelcircuit van de warmtepomp. In het gebouw wordt de geproduceerde warmte overgedragen op het distributiesysteem.
  • Een bodemwarmtepomp onttrekt energie uit de bodem middels een gesloten lussensysteem, de gesloten lussen kunnen zowel horizontaal als verticaal in de bodem geplaatst worden. De onttrokken energie wordt overgedragen op het koudemiddelcircuit van de warmtepomp. In het gebouw wordt de geproduceerde warmte overgedragen op het distributiesysteem.

De keuze welk type warmtepomp wordt geselecteerd is onder andere afhankelijk van de bronnen die beschikbaar zijn in de directe omgeving, het soort installatie, de gewenste aanvoertemperatuur en het vermogen wat nodig is om het gebouw te verwarmen.

Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

Warmtepomp algemeen 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl