Een lucht-water warmtepomp is een installatie waarbij de buitenlucht als bron wordt gebruikt. Bij dit type installatie wordt warmte van de buitenlucht via het koudemiddel overgedragen op distributiesysteem van het gebouw.

Bij dit type installatie fluctueert het behaalde rendement gedurende het jaar. Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen de afgiftetemperatuur en de brontemperatuur, hoe hoger het behaalde rendement.

 

> Bekijk alle kennisbank artikelen