Wat is BRL6000-21?

De BRL6000-21 is een beoordelingsrichtlijn en certificeringseis voor het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Deze richtlijn en eis hebben betrekking op het “Besluit Bodemkwaliteit” van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en is met ingang van 1 oktober 2014 een vereiste bij het ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen. De beoordelingsrichtlijnen bestaan uit een algemeen deel en een aantal bijzondere delen.

Voor wie is BRL6000-21 is nodig?

De certificering is een vereiste voor alle bedrijven die bodemenergiesystemen willen ontwerpen, installeren en/of beheren en onderhouden.

Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

BRL6000-21 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl