Wat is een bodemwarmtepomp?

Een bodemwarmtepomp is een warmtepompsysteem waarbij de bodem gebruikt wordt als warmte of koude bron (bodemenergiesysteem). Dit systeem bestaat doorgaans uit een gesloten lussensysteem met hierin water of een mengsel van water en een anti-vriesvloeistof, die in de bodem geplaatst wordt.

Hoe werkt een bodemwarmtepomp?

Een bodemwarmtepomp onttrekt warmte of koude uit de bodem. Met behulp van een warmtepomp wordt de onttrokken warmte of koude tot de gewenste kwaliteit gebracht en vervolgens toegevoerd aan het gebouw. Het onttrekken van warmte aan de bodem geschiedt doormiddel van een lussensysteem. De bodemwarmte wordt afgegeven aan de vloeistof in het lussensysteem. Door de isolerende werking van de aarde, ondervindt de bodem weinig invloed van de seizoenen en heeft de bodem een constante temperatuur van ongeveer 10 tot 12 graden Celsius. In de winter onttrekt de bodemwarmtepomp de warmte uit de bodem om zo het gebouw te verwarmen. In de zomer zorgt de bodemwarmtepomp ervoor dat de warmte die uit het gebouw onttrokken wordt, weer teruggebracht wordt naar de bodem. Op deze manier regenereert de warmtepomp de energie die gebruikt wordt.

Een horizontaal of verticaal systeem

Er zijn twee soorten systemen mogelijk voor de bodemwarmtepomp. In Nederland wordt meestal gekozen voor een verticaal systeem, waarbij één of meerdere lussen in de bodem geplaatst worden. Hierbij worden de lussen tot een diepte van 100 tot 300 meter aangebracht. Dit systeem kan op een oppervlakte van enkele vierkante meters geplaatst worden. Dit type systeem is niet altijd mogelijk doordat een gebouw bijvoorbeeld op een boring vrije zone staat. Hierdoor kan gekozen worden voor een horizontaal systeem, waarbij de leidingen op enkele meters onder de grond horizontaal worden geplaatst. Hiervoor is een groter oppervlakte benodigd dan bij een verticaal systeem het geval is.

Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

Bodemwarmtepomp 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl