Uitvoering: 2020
Opdracht: Onderzoek exploitatie modellen

Herinrichting Stedelijk Lyceum HBS | Kampen

Voor IJsselhelheem ontwikkelt ABC Nova het voormalige stedelijk lyceum HBS in Kampen tot zorglocatie waar 60 zelfstandige zorgappartementen worden gerealiseerd voor ouderen. Het bestaande gebouw wordt volledig gestript en heringericht waarbij de monumentale schil van het gebouw behouden blijft.

In opdracht van Salverda Bouw en samen met Van der Sluis installatietechniek is een collectief warmte en koude systeem uitgewerkt waarbij de focus ligt op een betaalbaar energiesysteem waarbij gebruik van aardgas niet is gewenst. Er is samen met ABC Nova naar verschillende constructies gekeken voor de exploitatie van een collectief energiesysteem in combinatie met warmtepompen. De expertise van het exploiteren van een warmtepompinstallatie ligt immers niet bij een zorginstelling.

Daarnaast hebben we samen met Monumentenadvies Oost onze expertise ingezet voor het verkrijgen van subsidie energiebesparende maatregelen voor monumenten.

Verrichte werkzaamheden:

  1. Energievraag in beeld brengen;
  2. Controle uitwerking installatieconcept;
  3. Energielasten bewoners in beeld brengen;
  4. Uitleg verschillende exploitatie modellen;
  5. Opstellen verduurzamingsplan t.b.v. subsidie energie besparende maatregelen monumenten.

Bekijk alle projecten van Duurzaam Actief