Uitvoering: 2016
Opdracht: Optimalisatie energiecentrale

Op de plek waar ruim tien jaar geleden nog 180.000 chocoladeletters per dag werden geproduceerd, is een duurzaam, modern en compleet woon-, werk- en winkelgebied verrezen: Groot Baronie. Winkelcentrum Groot Baronie bestaat uit 5.850 m² winkelruimte, 6.700 m² kantoorruimte en 74 appartementen. Na een bouwperiode van vijf jaar (2011-2016) is het winkelcentrum in gebruik genomen.

Configuratie energiecentrale

  • WKO van 120 m³/h;
  • 2 stuks warmtepompen (Ciat) 800 kWth per stuk;
  • Droge koeler 800 kWth;
  • 9 stuks Cv-ketels Remeha Quinta pro van 115 kWth per stuk.

Na een zomer zonder koeling, een installateur die failliet werd verklaard vlak voor oplevering en een energiecentrale die niet functioneerde conform ontwerpcondities met onderbrekingen in de warmtelevering, is de energiecentrale geoptimaliseerd. Allereerst is er door Duurzaam Actief en inventarisatie uitgevoerd om de gebreken aan de technische installatie bloot te stellen.

Hierbij zijn de volgende constateringen gemaakt:

  • Koude buffervat verkeerd aangesloten;
  • Regeltechnische software welke niet voldeed;
  • Overbodige pomp geïnstalleerd;
  • Droge koeler welke verkeerd is ingepast in de energiecentrale en verkeerd is aangesloten;
  • Omkeersectie welke niet nodig is.

In samenwerking met Warmtebouw Utrecht zijn de werktuigbouwkundige knelpunten opgelost en is de zaag in de installatie gegaan. Tijdens de werkzaamheden is de warmtelevering niet gestaakt en de koude levering slechts een week. Daarnaast is de volledige software voor aansturing van de energiecentrale vernieuwd om zo een 100% warmte en koudelevering te kunnen garanderen. Sinds de aanpassingen is de warmtelevering en koudelevering niet meer onderbroken. Daarnaast is het gasverbruik gereduceerd van 60.000 m³ in 2016 naar 2.000 m³ in 2018.

> Bekijk alle projecten van Duurzaam Actief