Uitvoering: 2019-2020
Opdracht: Vastgoed ontwikkeling

Baronie Haven

Loostad Vastgoedontwikkeling B.V. ontwikkeld voor Green Development B.V. het appartementencomplex Baronie Haven fase 3 te Alphen aan den Rijn. Het project omvat de ontwikkeling en bouw van 110 appartementen in diverse prijsklassen, zowel koop- als huurappartementen. Daarnaast komt er een mooie ruime horecagelegenheid aan de Rijnhavenkade en 800m2 commerciële ruimten op een parkeerkelder.

Alle appartementen worden gasloos en energiezuinig gebouwd, met een collectief warmtepompsysteem en zonnepanelen. Welke energievoorziening hiervoor gekozen kan worden is onderzocht door Duurzaam Actief.

Duurzaam Actief adviesbureau duurzame energie Baronie Haven

Werkzaamheden

Bij nieuwbouw is een aansluiting op aardgas vanwege de klimaatdoelstellingen wettelijk niet toegestaan. Dit brengt soms uitdagingen met zich mee. In opdracht van Green Development B.V. heeft Duurzaam Actief de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Energievraag in beeld brengen;
  • Opstellen temperatuuroverschrijdingsberekening;
  • Bepalen reservecapaciteit bestaande energiecentrale fase 1 (winkelcentrum);
  • Opstellen kostenraming voor de energievoorziening;
  • Studie concept tracé ontwerp warmte en koude transportleidingen;
  • Onderzoek businesscase bestaande energiecentrale en uitbreiding fase 3.

Duurzaam Actief heeft een collectieve gasloze energievoorziening ontwikkeld voor de levering van warmte, koude en warm tapwater. Daarbij hebben we een aansluiting op de bestaande collectieve energiecentrales onderzocht.

De huidige energiecentrale van het naastgelegen winkelcentrum (De Baronie), maakt gebruik van warmtepompen en een warmte en koude opslag systeem (WKO). Deze centrale bleek ruim voldoende capaciteit over te hebben om Baronie Haven fase 3 op aan te sluiten. Een aansluiting op een bestaande energiecentrale zal ook financieel een voordeel opleveren.